UCAPTAMA II

                                                                                         abutalib5

                                                        YB PROFESOR DATO' DR. ABU TALIB AHMAD 

Abu Talib Ahmad merupakan seorang profesor sejarah Asia Tenggara di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia. Beliau mengajar sejarah Asia Tenggara dan sejarah Jepun moden. Minat penyelidikan beliau meliputi sejarah Asia Tenggara kurun ke-20, sejarah Jepun moden, muzium dan sejarah negeri yang tertumpu kepada negeri Pahang. Penerbitan utama beliau termasuk Sejarah Tanah Besar Tenggara (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka: 1991); Sejarah Myanmar (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka: 2000), Malay-Muslims, Islam and the Rising Sun: 1942-45 (Kuala Lumpur, MBRAS: 2003), penyunting bersama Tan Liok Ee, New Terrains in Southeast Asian History (Athens/Singapore, Ohio University Press/Singapore University Press: 2003), Tamadun Jepun (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka: 2005), Utara Semenanjung Malaysia: Esei-esei Warisan (Pulau Pinang, Penerbit USM: 2012) dan Museums, History and Culture in Malaysia (Singapora, NUS Press: 1915, dicetak semula pada 2017).

Abu Talib Ahmad dilatih dalam bidang sejarah di Universiti Malaya dan kemudiannya mengikuti pengajian pasca-siswazah dalam bidang hubungan antarabangsa di Universiti Tsukuba di Jepun dan sejarah Asia Tenggara di peringkat Ph. D. di University Monash, Australia.