YURAN PENDAFTARAN

Pembentang kertas kerja & diberikan sesalinan prosiding bercetak(tempatan)

RM500

Pembentang kertas kerja & diberikan sesalinan prosiding bercetak(tempatan awal/early bird sebelum 15 Julai 2017)

 RM350

 

Pembentang kertas kerja & sesalinan prosiding bercetak(Peserta Bukan Warga Malaysia) USD300
Pembentang kertas kerja & sesalinan prosiding bercetak(Bukan Warganegara - early bird registration -pengesahan dan bayaran sebelum 15 Julai 2017 ) USD250
Peserta & sesalinan CD prosiding (tanpa membentangkan kertas kerja) RM250
Peserta & sesalinan CD prosiding (tanpa membentangkan kertas kerja-awal/early bird) RM200
Pelajar universiti/IPG (salinan CD prosiding) RM50
Pelajar sekolah (salinan CD prosiding) RM40
Guru Sekolah (Melalui Persatuan Sejarah Malaysia [PSM]) RM175
Guru Sekolah (Tanpa melalui PSM) RM250
Nota:
Bayaran yuran adalah merangkumi kos makan dan minum semasa persidangan, bag persidangan & prosiding (bercetak ATAU CD). Yuran tidak termasuk penginapan, pengangkutan, lawatan dan perbelanjaan di luar persidangan.