PENGANJUR

 Bahagian Sejarah, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA dengan kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Pulau Pinang