FORMAT ABSTRAK

1. Tidak melebihi 250 patah perkataan dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.

2. Times New Roman

3. Saiz font 12pt

4. Margin 2.5 cm kiri dan kanan

5. 1.5 baris jarak dalam format MS Word

6. Biodata (50 perkataan)